Impressum

Gecombineerde colofon (identificatie van aanbieder) van de Duitse telemediawet (TMG), het interstatelijk media-verdrag (MStV) en informatie conform de service-informatieplichtenverordening (DL-InfoV) op basis van de EU-dienstenrichtlijn (RL 2006/123/EG publicatieblad van de EU2006, L376/36 “DRLR”)

Aanbieder en zodoende verantwoordelijk voor de commerciële en bedrijfsmatige website is Bürstner GmbH & Co. KG, vertegenwoordigd door de directeuren Alexander Kasteleiner, Jens Kromer en Olaf Sackers.

Informatie conform § 2, lid 1 van de service-informatieplichtenverordening (DL-InfoV) 
Deze website is een informatieaanbod van

Bürstner GmbH & Co. KG 
Weststraße 33
77694 Kehl/DUITSLAND

E-mail: info@buerstner.com 
Website: www.buerstner.com
Telefoon: +49 (0) 7851 85-0
Fax: +49 (0) 7851 85 -201

Zetel van Bürstner GmbH & Co. KG: D-77694 Kehl 
Kantongerecht Freiburg, HRA 704274
Persoonlijk aansprakelijke vennoot: Bürstner Verwaltungs GmbH (kantongerecht Freiburg HRB 713395)
Rechtsvorm: vennootschap met beperkte aansprakelijkheid & commanditaire vennootschap naar Duits recht (GmbH & Co. KG)

Toepasbaar recht: recht van de Bondsrepubliek Duitsland (BRD)

Belastingdienst Offenburg 
Btw-identificatienummer: DE 812 19 1650

Gemachtigde directeuren: Alexander Kasteleiner, Jens Kromer und Olaf Sackers

Bevoegde kamer

Industrie- und Handelskammer (IHK) Südlicher Oberrhein
Bismarckallee 18 – 20
79098 Freiburg
info@freiburg-ihk.de
www.ihk.de/freiburg

Verantwoordelijke voor journalistiek-redactionele bijdragen:
Lea Isenmann, Head of Marketing 
E-Mail: lea.isenmann@buerstner.com
Weststraße 33, 77694 Kehl, Germany

Bekendmaking van de contactgegevens van de toezichthouder voor gegevensbescherming conform art. 37, lid 7 EU-DSGVO
Externe toezichthouder voor gegevensbescherming conform art. 37 EU-DSGVO / § 38 nieuwe wet op de privacybescherming (BDSG):
Dhr. Stefan Fischerkeller – Deutsche Datenschutzkanzlei
Telefoon: +49 7542 / 94921-01
E-mail: datenschutz@buerstner.com

D-U-N-S®-nummer (Data Universal Numbering System)
Het D-U-N-S®-nummer is een unieke, 9-cijferige identificatiecode, bepaald door de firma Dun & Bradstreet. Deze cijfercode wordt internationaal als standaard erkend en dient om een onderneming eenduidig te identificeren. D-U-N-S®-nummer: 38-823-1110

Technische ondersteuning van deze website:
DGTLS GmbH
Implerstraße 24
81371 München
Telefoon: +49 (0) 89 6 228 625 0
E-mail: mail@dgtls.com
Website: www.dgtls.com

Ontwerp van deze website:
SYZYGY Deutschland GmbH
Horexstraße 28
61352 Bad Homburg v.d.H.
Telefoon: +49 (0) 6172 9488 100
E-mail: info@syzygy.de
Website: www.syzygy.de 

Kenmerken van de service van Bürstner GmbH & Co. KG:
Ontwikkeling en bouw van campers en caravans

Prijzen conform § 4 van de service-informatieplichtenverordening (DL-InfoV) en prijsaanduidingsverordening (PAngV)
De prijzen zijn op de betreffende plaatsen (bijv. voertuigconfigurator) vermeld. Op verzoek geeft Bürstner GmbH & Co. KG u ook graag een offerte.

© Auteursrecht
Alle rechten voorbehouden. Tekst, beelden en grafieken evenals hun opstelling op de website zijn beschermd door auteursrecht en andere beschermende wetten. De inhoud van deze website mag niet voor commerciële doeleinden gekopieerd, openbaar gemaakt, gewijzigd of aan derden toegankelijk gemaakt worden.

© Auteursrecht beeldbronnen: 
Getty Images
iStockphoto
Adobe Stock
Shutterstock
R2N-studios
Manuel Wollenhaupt
Uros Podlogar
Magali Hauser
Manfred Baumann
Globusliebe
Julia Nimke
Jasmin Nolden
Markus Dietze
Andrew Ditton
Lieblingsidee
Philipp Nemenz
Kieran Scott

Online geschillenbeslechting
De EU-commissie stelt een platform voor online geschillenbeslechting (OS) ter beschikking, dat u op http://ec.europa.eu/consumers/odr kunt vinden. Het OS-platform dient als adres voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen betreffende contractuele verplichtingen die uit online koopcontracten ontstaan.

We zijn niet bereid of verplicht om deel te nemen aan een procedure voor geschillenbeslechting van de arbitragecommissies voor consumenten in de zin van de Duitse Wet inzake de bemiddeling bij geschillen van gebruikers (VSBG).

Uitsluiting van de aansprakelijkheid

1. Inhoud van het online-aanbod
De uitgever aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de ter beschikking gestelde informatie. Aansprakelijkheidsclaims tegen de auteur, die betrekking hebben op schade van materiële of ideële aard, die door het gebruik of niet-gebruik van de aangeboden informatie resp. door het gebruik van foutieve en onvolledige informatie werd veroorzaakt, zijn principieel uitgesloten, voor zover van de kant van de auteur geen sprake is van aantoonbare opzettelijke of grof nalatige schuld. Alle aanbiedingen en prijsopgaven zijn vrijblijvend en niet-bindend. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor, delen van de Internet-pagina’s of het gehele aanbod zonder afzonderlijke aankondiging te wijzigen, aan te vullen, te wissen of de publicatie tijdelijk of definitief te stoppen.

2. Verwijzingen en links
Bij direct of indirecte verwijzing naar vreemde internetpagina’s (“links”), die buiten de verantwoording van de auteur liggen is de auteur niet verantwoordelijk, tenzij hij volledige kennis heeft van inhoud en hij technisch in staat zou zijn om de gebruikers van zijn site eraan te hinderen, de illegale inhoud van deze pagina’s te bekijken.
De auteur verklaart hierbij uitdrukkelijk dat op het tijdstip van het plaatsen van de links geen illegale inhoud op de gelinkte of gekoppelde Internet-pagina’s herkenbaar was. De auteur heeft geen invloed op de actuele en toekomstige vormgeving, de inhoud of het auteurschap van de gelinkte/gekoppelde Internet-pagina’s. Daarom distantieert hij zich hierbij uitdrukkelijk van alle inhoud van alle gelinkte/gekoppelde Internet-pagina’s die na het aanmaken van de link werden gewijzigd. Deze verklaring geldt voor alle links en verwijzingen binnen de eigen website van de auteur, alsmede voor bijdragen van derden in door de auteur opgezette gastenboeken, discussieforums en mailinglijsten. Voor illegale, onjuiste of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade die voortvloeit uit het gebruik of niet-gebruik van dergelijke informatie, is uitsluitend de aanbieder van de Internet-pagina waarnaar wordt verwezen aansprakelijk, en niet degene die via links slechts naar de desbetreffende publicatie verwijst. 

3. Auteursrecht en handelsmerkenrecht
De auteur streeft ernaar in alle publicaties de auteursrechten van de gebruikte grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten in acht te nemen, door hemzelf gemaakte grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten te gebruiken of licentievrije grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten te gebruiken.
Alle op de website genoemde en eventueel door derden beschermde merknamen en handelsmerken zijn zonder enige beperking onderworpen aan de bepalingen van het toepasselijke handelsmerkenrecht en de eigendomsrechten van de respectieve geregistreerde eigenaars. De loutere vermelding van een merk impliceert niet dat het niet beschermd is door rechten van derden!
Het auteursrecht voor gepubliceerde objecten die door de auteur zelf zijn gecreëerd, blijft uitsluitend bij de auteur van de pagina’s. Duplicatie of gebruik van objecten zoals diagrammen, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is niet toegestaan zonder toestemming van de auteur. 

4. Rechtsgeldigheid van deze disclaimer
Deze disclaimer dient te worden beschouwd als onderdeel van de internetpublicatie waarnaar u werd verwezen. Indien onderdelen of bepaalde formuleringen van deze tekst niet wettig of correct zijn, niet meer of niet geheel in overeenstemming zijn met de tekst, laat dit de inhoud of geldigheid van de overige onderdelen onverlet. De wettelijke informatie op deze pagina evenals alle vragen en geschillen in verband met de vormgeving van deze website zijn onderworpen aan het recht van de Bondsrepubliek Duitsland.

Profielen in sociale media