Impressum

Informatie overeenkomstig § 5 van de Duitse Telemediawet

Naam van de aanbieder:  
Bürstner GmbH & Co. KG
Weststraße 33
77694 Kehl

Vertegenwoordigd door de directie:
Jens Kromer (voorzitterschap), Olaf Sackers, Alexander Kasteleiner

Contact:
Tel.: +49 7851 85 - 0 (Centrale)
Fax: +49 7851 85 - 201
E-mail: info@buerstner.com

Inschrijving in het register en BTW-nummer:
Handelsregister: Amtsgericht Freiburg onder HRA 704274
BTW-nummer overeenkomstig § 27a v.d. Wet Toegevoegde Waarde: DE 812 19 1650

Verantwoordelijk voor de inhoud overeenkomstig § 18 lid. 2 MStV:
Herr Thorsten Erhardt
Weststraße 33
77694 Kehl
E-mail: Thorsten.Erhardt@buerstner.com

Publicatie van de contactgegevens van de toezichthouder voor gegevensbescherming overeenkomstig art. 37, lid 7, EU GDPR:
- Externe toezichthouder voor gegevensbescherming overeenkomstig art. 37 EU GDPR / § 38 BDSG-neu:
Stefan Fischerkeller – Deutsche Datenschutzkanzlei
Tel.: + 49 7542 / 94921-01, fischerkeller@ddsk.de

Uitsluiting van de aansprakelijkheid

1. Inhoud van het online-aanbod
De uitgever aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de ter beschikking gestelde informatie. Aansprakelijkheidsclaims tegen de auteur, die betrekking hebben op schade van materiële of ideële aard, die door het gebruik of niet-gebruik van de aangeboden informatie resp. door het gebruik van foutieve en onvolledige informatie werd veroorzaakt, zijn principieel uitgesloten, voor zover van de kant van de auteur geen sprake is van aantoonbare opzettelijke of grof nalatige schuld. Alle aanbiedingen en prijsopgaven zijn vrijblijvend en niet-bindend. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor, delen van de Internet-pagina’s of het gehele aanbod zonder afzonderlijke aankondiging te wijzigen, aan te vullen, te wissen of de publicatie tijdelijk of definitief te stoppen.

2. Verwijzingen en links
Bij direct of indirecte verwijzing naar vreemde internetpagina’s (“links”), die buiten de verantwoording van de auteur liggen is de auteur niet verantwoordelijk, tenzij hij volledige kennis heeft van inhoud en hij technisch in staat zou zijn om de gebruikers van zijn site eraan te hinderen, de illegale inhoud van deze pagina’s te bekijken.
De auteur verklaart hierbij uitdrukkelijk dat op het tijdstip van het plaatsen van de links geen illegale inhoud op de gelinkte of gekoppelde Internet-pagina’s herkenbaar was. De auteur heeft geen invloed op de actuele en toekomstige vormgeving, de inhoud of het auteurschap van de gelinkte/gekoppelde Internet-pagina’s. Daarom distantieert hij zich hierbij uitdrukkelijk van alle inhoud van alle gelinkte/gekoppelde Internet-pagina’s die na het aanmaken van de link werden gewijzigd. Deze verklaring geldt voor alle links en verwijzingen binnen de eigen website van de auteur, alsmede voor bijdragen van derden in door de auteur opgezette gastenboeken, discussieforums en mailinglijsten. Voor illegale, onjuiste of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade die voortvloeit uit het gebruik of niet-gebruik van dergelijke informatie, is uitsluitend de aanbieder van de Internet-pagina waarnaar wordt verwezen aansprakelijk, en niet degene die via links slechts naar de desbetreffende publicatie verwijst. 

3. Auteursrecht en handelsmerkenrecht
De auteur streeft ernaar in alle publicaties de auteursrechten van de gebruikte grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten in acht te nemen, door hemzelf gemaakte grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten te gebruiken of licentievrije grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten te gebruiken.
Alle op de website genoemde en eventueel door derden beschermde merknamen en handelsmerken zijn zonder enige beperking onderworpen aan de bepalingen van het toepasselijke handelsmerkenrecht en de eigendomsrechten van de respectieve geregistreerde eigenaars. De loutere vermelding van een merk impliceert niet dat het niet beschermd is door rechten van derden!
Het auteursrecht voor gepubliceerde objecten die door de auteur zelf zijn gecreëerd, blijft uitsluitend bij de auteur van de pagina’s. Duplicatie of gebruik van objecten zoals diagrammen, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is niet toegestaan zonder toestemming van de auteur. 

4. Rechtsgeldigheid van deze disclaimer
Deze disclaimer dient te worden beschouwd als onderdeel van de internetpublicatie waarnaar u werd verwezen. Indien onderdelen of bepaalde formuleringen van deze tekst niet wettig of correct zijn, niet meer of niet geheel in overeenstemming zijn met de tekst, laat dit de inhoud of geldigheid van de overige onderdelen onverlet. De wettelijke informatie op deze pagina evenals alle vragen en geschillen in verband met de vormgeving van deze website zijn onderworpen aan het recht van de Bondsrepubliek Duitsland.

Profielen in sociale media