Deelnemersvoorwaarden

Information on the processing of customer and supplier data:
Information on the processing of your personal data and associated rights can be found here.

1. Inleiding

1.1 Gegevensbeveiligingsverklaring

Wij heten u welkom tijdens uw bezoek op onze website en danken u voor uw belangstelling voor ons bedrijf en voor onze producten. De bescherming van uw persoonsgegevens is zeer belangrijk voor ons. Voor Bürstner GmbH & Co. KG (hieronder „Bürstner“, „wij“ of „ons“ genoemd) heeft de veiligheid van de gegevens van de gebruikers en de naleving van gegevensbeschermingsbepalingen hoge prioriteit. 

De website van Bürstner kunnen links naar websites van anders aanbieders bevatten, die buiten het bereik van deze gegevensbeveiligingsverklaring vallen. Welke gegevens de exploitant van deze sites mogelijk verzamelen, valt buiten onze kennis en invloed­. U vindt informatie in de gegevens­beschermings­instructie van de betreffende site.

Hieronder informeren wij u uitvoering over de omgang met uw gegevens.

1.2 Begripsbepalingen

De gegevensbeveiligingsverklaring is gebaseerd op de begripsbepalingen in de algemene verordening gegevensbescherming (DSGVO).

 • Onder „persoonsgegevens“ verstaan we alle informatie die gebaseerd is op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hieronder „betreffende persoon“ genoemd) (art. 4 nr. 1 DSGVO). Tot uw persoonsgegevens behoort informatie waaronder uw identificatiegegevens (voor- en achternaam, adres en geboortedatum), uw contactgegevens (telefoonnummer, e-mailadres), uw rekeninggegevens (bankrelatiegegevens) etc.
 • Onder „verwerking“ verstaan we elke al dan niet geautomatiseerde procedure dan wel reeks bewerkingen in relatie tot persoonsgegevens, zoals het verzamelen, registreren, structureren, ordenen, opslaan, aanpassen of wijzigen, uitlezen, opvragen, gebruiken, openbaar maken door versturen, verspreiden dan wel anderszins beschikbaar stellen, het afstemmen of koppelen, inperken, wissen of vernietigen.
 • Onder „betreffende persoon“ verstaan we iedere geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon van wie de persoonsgegevens door de voor verwerking verantwoordelijke verwerkt worden.
 • Onder „verantwoordelijke“ verstaan we de natuurlijke persoon of rechtspersoon, instantie, instelling of ander orgaan dat alleen of samen met anderen beslist over de doelen en middelen voor verwerking van persoonsgegevens. Wanneer de doelen en middelen voor deze verwerking zijn vastgelegd krachtens het recht van de Unie of het recht van de lidstaten, kan worden bepaald wie de voor de verwerking verantwoordelijke is  of volgens welke criteria deze wordt aangewezen.
 • Onder „verwerker“ wordt verstaan een natuurlijke of rechtspersoon, de instantie, instelling enig ander orgaan dat ten behoeve van de voor de verwerking verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt”.
 • Onder „ontvanger“ wordt verstaan een natuurlijke of rechtspersoon, de instantie, instelling of enig ander orgaan waaraan de gegevens worden medegedeeld, ongeacht of het hierbij om een derde gaat. Instanties die in het kader van een bepaalde onderzoeksopdracht conform het recht van de Unie of het recht van de lidstaten mogelijk persoonsgegevens ontvangen, gelden echter niet als ontvanger.
 • Onder „derde“ wordt verstaan een natuurlijke of rechtspersoon, een instantie, instelling of ander orgaan anders dan de betreffende persoon, de verantwoordelijke, de opdrachtgever of de verwerker en de personen die onder de directe verantwoordelijkheid van de verantwoordelijke of de verwerker bevoegd zijn tot verwerking van de persoonsgegevens.
 • Onder „toestemming“ wordt verstaan elke door de betreffende persoon vrijwillig voor de betreffende situatie in de vorm van informatie en ondubbelzinnig verstrekte wilsuiting in de vorm van een verklaring  of anderszins eenduidig bevestigende handeling, op basis waarvan de betreffende persoon te kennen geeft dat hij akkoord gaat met de verwerking van de overeenkomstige persoonsgegevens.

1.3 Verzamelen en verwerken van persoonsgegevens

Het gebruik van onze sites is in principe mogelijk zonder vermelding van persoonsgegevens. Indien u gebruik wilt maken van speciale diensten van onze onderneming via onze internetsite, is er echter wellicht een verwerking van persoonsgegevens vereist. Indien verwerking van persoonsgegevens vereist is hiervoor geen wettelijke grondslag bestaat, verzoeken wij in principe om toestemming door de betreffende persoon.

2. Beoogde gegevensverzameling – gegevenscategorie – wettelijke grondslag voor de bewerking

2.1 Anonieme gegevensverzameling

U kunt onze website bezoeken zonder actief informatie over uw persoon te verstrekken. Wij bewaren echter altijd automatisch bij het openen van de internetsite de gebruiksgegevens (server-logbestanden), zoals de naam van uw internetserviceprovider, het gebruikte besturingssysteem, de website van waaruit u ons bezoekt, datum en duur van uw bezoek of de naam van het opgevraagde bestand, alsmede uit veiligheidsoverwegingen, bijv. voor het detecteren van aanvallen op onze website, het IP-adres van de gebruikte computer gedurende 7 dagen. Deze gegevens worden uitsluitend geanalyseerd ter verbetering van ons aanbod en vertellen niets over u als persoon. Deze gegevens worden niet gecombineerd met andere gegevensbronnen. Wettelijke grondslag voor de verwerking van de gegevens vormt art. 6 alinea 1 DSGVO. De gegevens verwerken en gebruiken wij voor de volgende doeleinden: 1. Beschikbaar stellen van de website van Bürstner, 2. Verbeteren van onze website en 3. Voorkomen en opsporen van fouten/storingen alsmede van misbruik van de websites. Deze vorm van gegevensverwerking vindt ofwel plaats voor de uitvoering van het contract middels gebruik van de website van Bürstner, ofwel doordat wij een er een rechtmatig belang bij hebben om de functionaliteit en een probleemloos gebruik van de website van Bürstner te waarborgen alsmede om deze website aan te passen aan de eisen van de gebruiker.

2.2 Gebruik van cookie-tracking

Voor een prettig gebruik en een maximale functionaliteit van onze website maken wij op onze website gebruik van zogenaamde cookies. Het betreft hier standaard internettechnologie voor het opslaan en opvragen van inlog- en andere gebruiksinformatie voor alle gebruikers van de website van Bürstner. Cookies zijn kleine tekstbestanden die ons o.a. in staat stellen op gebruikersinstellingen op te slaan, zodat onze website in een op uw apparaat afgestemd formaat kan worden weergegeven. Enkele door ons gebruikte cookies worden na afloop van een browser-sessie, d.w.z. nadat u uw browser hebt afgesloten, weer gewist (zogenaamde sessie-cookies). Andere cookies blijven op uw apparaat staan en stellen ons of onze partners in staat om uw browser tijdens het volgende bezoek te herkennen (zogenaamde permanente cookies).

U kunt uw browser zo instellen dat u wordt ingelicht over het plaatsen van cookies, en u ofwel van geval tot geval kunt bepalen of u deze accepteert, ofwel sommige cookies of alle cookies weigert. De cookies kunnen achteraf bovendien worden gewist, zodat gegevens die via websites op uw computer zijn opgeslagen, worden verwijderd. Instructies hiervoor vindt u overal op internet. Door de cookies te deactiveren, kan de functionaliteit van de website van Bürstner beperkt worden.

2.3 Gebruik van Google Analytics

Deze website gebruikt functies van de internetanalysedienst Google Analytics. Aanbieder is Google Inc.,1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS. Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een gebruik van de website door u mogelijk maken. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (incl. uw IP-adres) wordt naar een server van Google in de VS verstuurd en daar opgeslagen. Google zal deze informatie benutten om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over uw internetactiviteiten en de exploitant van de website samen te stellen en om verdere met het gebruik van de website samenhangende diensten te verrichten. Tevens zal Google deze informatie mogelijk aan derden doorgeven, voor zover zulks wettelijk wordt voorgeschreven of derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken.

Opslaan van cookies voorkomen

U kunt het opslaan van cookies voorkomen via een instelling in uw browsersoftware; wij wijzen u er echter op dat u in dit geval mogelijk niet gebruik kunt maken van de volledige functionaliteit van deze website. Door gebruikmaking van deze website verklaart u zich akkoord met de verwerking van de van u verkregen gegevens door Google op de eerder beschreven wijze en voor het voornoemde doeleinde.

IP-anonimisering

Wij hebben op deze website de functie IP-anonimisering geactiveerd. Hierdoor wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte vóór het versturen ervan naar de VS afgekort.

Bezwaar maken tegen het verzamelen van gegevens

Indien u niet wenst dat Google bij het bezoeken van webpagina's gegevens van uw browser verkrijgt, vindt u hier de link naar de Opt-Out-optie voor Google Analytics: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de , deze plug-in verhindert dat de browser de analytics-code opvraagt, zodat Google geen gegevens verkrijgt tijdens het openen van de pagina. De plug-in is alleen verkrijgbaar voor Microsoft Internet Explorer 11, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari en Opera. Volgens Google blokkeert de browser het Google Analytics-script na de installatie. Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u op http://www.google.com/analytics/terms/de.html resp. op. http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html.

Wij attenderen u erop dat op deze website Google Analytics is uitgebreid met de code „gat.anonymizeIp“, waardoor een anonieme registratie van IP-adressen (zogenaamde IP-masking) gewaarborgd is.

Demografische kenmerken bij Google Analytics

Deze website maakt gebruik van de functie“demografische kenmerken” van Google Analytics. Hierdoor kunnen er verslagen worden opgesteld die informatie bevatten m.b.t. leeftijd, geslacht en interesses van bezoekers van de website. Deze gegevens zijn afkomstig van interessegerelateerde reclame door Google alsmede van bezoekersgegevens door externe aanbieders. Deze gegevens kunnen niet aan een specifieke persoon worden toegewezen. U kunt deze functie op elk gewenst moment via uw Google-account deactiveren of de registratie van uw gegevens door Google Analytics zoals beschreven onder “Bezwaar maken tegen het verzamelen van gegevens” tegenhouden.

2.4 Gebruik van Google Remarketing

Deze website maakt gebruik van de Google Remarketing technologie van Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; „Google“). Het betreft retargeting-technologie, die ons in staat stelt om bezoekers van onze website door middel van gerichte reclame op de website van het reclamenetwerk van Google opnieuw aan te spreken. De reclame wordt weergegeven middels het gebruik van zogenaamde cookies.

Hiervoor worden cookies op uw computer geïnstalleerd waarmee externe aanbieders, waaronder Google, bijhouden welke websites van ons met uw browser bezocht zijn. Met behulp van deze informatie kunnen onze advertenties dan op een later tijdstip op onze websites, bijv. tijdens een zoekopdracht op Google of op de website van het Google-netwerk, worden getoond. Meer informatie over gegevensbescherming bij Google en de werking van remarketing vindt u op: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/. U kunt ook hier de opslag van cookies door uw browserinstellingen deactiveren en/of aangeven dat u niet akkoord gaat met de gegevensopslag van Google Remarketing via https://www.google.com/policies/technologies/ads/.

2.5 Gebruik van Google AdWords

Deze website maakt gebruik van Google Conversion Tracking, een analysedienst van Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; „Google“). Hierbij plaatst Google AdWords een cookie op uw computer („Conversion Cookie“), wanneer u via een Google-advertentie op onze website ben terechtgekomen. Deze cookies zijn na 30 dagen niet meer geldig en dienen niet voor persoonlijke identificatiedoeleinden. Indien u bepaalde pagina's van ons bezoekt en de geldigheid van de cookie is nog niet verstreken, kunnen wij samen met Google vaststellen dat er iemand op de advertentie heeft geklikt en zo naar onze site is geleid. Elke AdWords-klant ontvangt een andere cookie. Cookies kunnen daardoor niet via de website van AdWords-klanten worden gevolgd. De met behulp van de conversion-cookies verkregen informatie dient om de conversion-statistieken voor AdWords-klanten op te stellen die voor conversion-tracking hebben gekozen. De AdWords-klanten ontvangen informatie over het totale aantal gebruikers die op de advertentie hebben geklikt en naar een van een conversion-tracking-tag voorziene pagina zijn geleid. Ze ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd.

Als u niet wilt deelnemen aan tracking, kunt u aangeven dat u niet met het gebruik ervan akkoord gaat, door de installatie van de cookies door middel van de juiste instelling van uw browser-software te verhinderen (optie deactiveren). U wordt in dat geval niet in de  conversion-tracking-statistieken opgenomen. Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u op: http://www.google.de/policies/privacy/.

2.7 Gebruik van Google Maps

Wij gebruiken Google Maps voor het weergeven van kaarten en het opstellen van routekaarten. Google Maps wordt geëxploiteerd door Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; „Google“). 

Door gebruik te maken van deze website verklaart u akkoord te gaan met de opslag, verwerking en het gebruik van de automatisch verzamelde alsmede door u persoonlijk ingevoerde gegevens door Google, een van zijn vertegenwoordigers of externe aanbieders.

De gebruiksvoorwaarden voor Google Maps vindt u op: https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html .

Uitvoerige informatie vindt u in het gegevensbeschermingscentrum van google.de: Transparantie en keuzemogelijkheden alsmede wettelijke bepalingen t.a.v. gegevensbescherming: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de .

2.8 Gebruik van Google Doubleclick

Wij hebben gebruik gemaakt van Doubleclick by Google. Dit is een dienst van Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; „Google“). Doubleclick by Google maakt gebruik van cookies, om u relevante advertenties aan te bieden. HIerbij wordt aan uw browser een ID-pseudoniemnummer (ID) toegewezen, om te controleren welke advertenties in uw browser zijn weergegeven en welke advertenties zijn opgevraagd. De cookies bevatten geen persoonsgerelateerde informatie. Het gebruik van doubleclick-cookies stelt Google en diens partner-websites slechts in staat om advertenties weer te geven op basis van voorgaande bezoeken aan onze of andere websites op internet. De door de cookies gegenereerde informatie wordt door Google voor analysedoeleinden verstuurd naar een server in de VS en daar opgeslagen. Het verzenden van de gegevens door Google naar derden vindt slechts plaats in het kader van wettelijke voorschriften of de opdrachtgegevensverwerking. Google zal uw gegevens in geen geval samenvoegen met andere door Google opgeslagen gegevens.

U kunt het opslaan van cookies voorkomen via een instelling in uw browser-software; wij wijzen u er echter op dat u in dit geval mogelijk niet gebruik kunt maken van de volledige functionaliteit van deze website.

Uitvoerige informatie vindt u in het gegevensbeschermingscentrum van google.de: Transparantie en keuzemogelijkheden alsmede wettelijke bepalingen t.a.v. gegevensbescherming: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de.

2.9 Gebruik van Google Tag Manager

Deze website maakt gebruik van Google Tag Manager. Met deze dienst kunnen website-tags via een interface worden beheerd. De Google Tool Manager implementeert slechts tags. Dit betekent: Er worden geen cookies gebruikt en er worden geen persoonsgegevens opgeslagen. De Google Tool Manager activeert andere tags, die op hun beurt evt. gegevens opslaan. Google Tag Manager maakt echter geen gebruik van deze gegevens. Indien op domain- of cookie-niveau een deactivering heeft plaatsgevonden, blijft deze voor alle tracking-tags bestaan, voor zover deze met Google Tag Manager geïmplementeerd worden.

Ausführliche Details finden Sie im Datenschutz-Center von google.de: Transparenz und Wahlmöglichkeiten sowie Datenschutzbestimmungen unter https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de

2.10 Gebruik van Google AdSense

Wij hebben op onze website Google AdSense geïntegreerd. Aanbieder van de Google-AdSense-component is Alphabet Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VS. Google AdSense is een online dienst via welke reclame op sites van derde wordt mogelijk gemaakt. Google AdSense berust op een algoritme dat reclame die past bij de inhoud op sites van derden selecteert. Google AdSense staat een interessegerelateerde targeting van de internetgebruik toe, die wordt uitgevoerd door het genereren van individuele gebruikersprofielen.

Doel van de Google-AdSense-component is het opnemen van reclames op onze website. Google-AdSense plaatst een cookie op het IT-systeem van de betreffende persoon. Door de cookie te plaatsen, kan Alphabet Inc. een analyse van het gebruik van onze website uitvoeren. Steeds wanneer een van de pagina's van deze website wordt geopend, die door de voor verwerking verantwoordelijke wordt geëxploiteerd en waarop een Google-AdSense-component is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het IT-systeem van de betreffende persoon automatisch door de betreffende Google-AdSense-component geactiveerd om gegevens voor online reclame en de verrekening van provisies aan Alphabet Inc. te versturen. In het kader van deze technische procedure ontvangt Alphabet Inc. informatie over persoonsgegevens, zoals het IP-adres van de betreffende persoon; deze stelt Alphabet Inc. onder andere in staat om de herkomst van de bezoekers en de kliks te verklaren en maken hierdoor de verrekening van provisies mogelijk.

De betreffende persoon kan het plaatsen van cookies via de juiste instelling van de gebruikte internetbrowser verhinderen en daarmee het instellen van cookies permanent tegengaan. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou ook verhinderen dat Alphabet Inc. een cookie op het IT-systeem van de betreffende persoon plaatst. Bovendien kan een door Alphabet Inc. reeds geplaatste cookie op elk gewenst moment via de internetbrowser of andere software worden gewist.

Google AdSense gebruikt daarnaast zogenaamde web beacons. Een web beacon is een miniatuurgrafiek die op websites wordt ingebed, om het maken en analyseren van een logbestand mogelijk te maken, waardoor een statistische analyse kan worden verricht. Aan de hand van de ingebedde web beacon kan Alphabet Inc. vaststellen of en wanneer een website door een persoon is geopend en welke links door deze persoon zijn aangeklikt. Web beacons dienen onder andere om de stroom bezoekers van een website te analyseren.

Via Google AdSense worden persoonsgegevens en informatie, waaronder het IP-adres dat voor het opslaan en verrekenen van weergegeven reclames nodig is, verstuurd naar Alphabet Inc. in de VS. Deze persoonsgegevens worden in de VS opgeslagen en verwerkt. Alphabet Inc. geeft deze via de technische procedure verkregen persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden door aan derden.

Google-AdSense wordt onder deze link www.google.de/intl/de/adsense/start/ gedetailleerd beschreven.

4.17 Gebruik van Bing-Ads

Wij maken gebruik van het Universal Event Tracking (UET) van Microsoft Bing Ads. Deze service wordt door Microsoft Corporation („Microsoft“), One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, VS, ter beschikking gesteld. Deze stelt ons in staat om de activiteiten van onze gebruikers te volgen, wanneer onze website over een Microsoft-Bing -advertentie wordt benaderd. Wanneer gebruikers via een dergelijke advertentie op onze website terechtkomen, wordt op hun computer een cookie geplaatst. Op onze website is een Bing UET-tag opgenomen. Het betreft een code waarmee in combinatie met de cookie enkele niet-persoonsgerelateerde gegevens m.b.t. het gebruik van de website worden opgeslagen. Hiertoe behoren o.a. de bezoekduur van de website, welke delen van de website bezocht werden en via welke advertentie de gebruiker bij de website is terechtgekomen. Informatie over uw identiteit wordt niet vastgelegd. De vastgelegde informatie wordt naar servers van Microsoft in de VS verstuurd en daar in principe maximaal 180 dagen opgeslagen. U kunt voorkomen dat de gegevens die door de cookie gegenereerd zijn en die betrekking hebben op uw gebruik van de website alsmede de verwerking van deze gegevens voorkomen, door het plaatsen van cookies te deactiveren. Dit kan mogelijk de functionaliteit van de website beperken. Meer informatie over de analysediensten van Bing vindt u op de website van Bing Ads: https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/de/53056/2 .

Meer informatie over gegevensbescherming bij Microsoft en Bing vindt u in de bepalingen aangaande gegevensbescherming van Microsoft op: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement .

2.19 Gebruik van Social Media

Op onze website kunnen functies voor sociale media worden gebruikt.

Als een van deze pagina's wordt geopend, kan er een verbinding met de betreffende servers van de social media tot stand worden gebracht. Deze ontvangen een bevestiging dat u onze website via uw IP-adres hebt bezocht. Mocht u ergens commentaar op willen geven, willen liken of twitteren etc. en u met uw account bent ingelogd, kan het social medium evt. uw bezoek aan onze webite aan u en uw gebruikersaccount toe te wijzen. We wijzen u erop dat wij als aanbieder van de pagina's geen informatie over de inhoud van de verstrekte gegevens alsmede van het gebruik ervan verkrijgen.

Deze diensten worden door de volgende ondernemingen geleverd:

 • Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS
 • Google+ Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS
 • Linkedin Inc., 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, VS
 • Twitter Inc., 1355 Market St., Suite 900, San Francisco, CA 94103, VS
 • Xing AG, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Duitsland
 • YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS
 • Kununu GmbH, Wollzeile 1-3 Top 5.1, 1010 Wenen, Oostenrijk
 • Instagram LLC, 1601 Willow Rd, Menlo Park CA 94025, VS

Doel en omvang van het opvragen van de gegevens alsmede de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door de aanbieders alsmede uw rechten en instelmogelijkheden voor de bescherming van uw persoonsgegevens, vindt u in de gegevensbeveiligingsaanwijzingen van de betreffende aanbieder:

Als u niet wilt dat het betreffende sociale medium het bezoek aan onze site aan uw account kan toewijzen, moet u vóór uw bezoek aan onze website uitloggen bij de betreffende dienst.

2.119 Facebook-Pixel

Facebook-Pixel

Om ons bereik te vergroten en de bekendheid van onze online aanbiedingen verder te vergroten, verwerken wij persoonsgegevens in het kader van de online-marketing, in het bijzonder m.b.t. potentiële interesses en het meten van de effectiviteit van onze marketingactiviteiten.
Om de doeltreffendheid van onze marketingactiviteiten te meten en potentiële interesses te identificeren, wordt relevante informatie opgeslagen in cookies of worden soortgelijke procedures gebruikt. De in de cookies opgeslagen gegevens kunnen betrekking hebben op bekeken inhoud, bezochte websites, instellingen en gebruikte functies en systemen. In de regel worden echter geen duidelijke gegevens van de gebruikers verwerkt voor de beschreven doeleinden. De gegevens worden dan zo gewijzigd dat de werkelijke identiteit van de gebruiker noch bij ons, noch bij de aanbieder van het gebruikte tool bekend is. De aldus gewijzigde gegevens worden vaak opgeslagen in gebruikersprofielen.
In het geval van de opslag van gebruikersprofielen kunnen de gegevens worden uitgelezen, aangevuld en op de server van de online marketingaanbieder worden aangevuld wanneer andere online-aanbiedingen worden bezocht die van dezelfde online marketingprocedure gebruikmaken.
Wij kunnen het succes van onze advertenties bepalen op basis van geaggregeerde gegevens die ons ter beschikking worden gesteld door de aanbieder van de online-marketingprocedure (de zogenaamde conversiemeting). In het kader van deze conversiemetingen kunnen wij nagaan of een marketingactiviteiten heeft geleid tot een aankoopbeslissing van de bezoeker van onze online-aanbieding. Deze evaluatie dient om het succes van onze online marketing te analyseren.

Categorieën van betrokkenen: Bezoekers van de website, gebruikers van online-diensten,        geïnteresseerde personen, communicatiepartners, handelspartners en  contractanten.
Categorieën van gegevens: Gebruikersgegevens (b.v. bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden), meta- en communicatiegegevens (b.v. informatie over het toestel, IP-adressen), locatiegegevens, contactgegevens, inhoudsgegevens (b.v. tekstgegevens, foto's, video's).
Doel van de verwerking: Marketing (onder meer op basis van interesses en gedrag), conversiemeting, targeting, click tracking, ontwikkeling van marketingstrategieën en verbetering van de efficiency van campagnes.
Legitieme belangen: Optimalisatie en verdere ontwikkeling van de website, winststijging, klantenbinding en acquisitie.
Zakelijke dienstverlening: Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland
Bescherming van de privacy: https://www.facebook.com/privacy/explanation
Afmeld link: https://www.facebook.com/settings?tab=ads
Rechtsgrondslag: Toestemming (art. 6, lid 1, sub a), AVG)

2.41 Gebruik van Getty Images

Wij maken op onze website gebruik van componenten van Getty Images. Aanbieder van de Getty-Images-componenten is Getty Images International, 1st Floor, The Herbert Building, The Park, Carrickmines, Dublin 18, Ierland. Getty Images is een Amerikaans fotoagentschap. Een fotoagentschap is en onderneming die foto's en ander beeldmateriaal op de markt aanbiedt. Fotoagentschappen exploiteren doorgaans foto's, illustraties en filmmateriaal. Via een fotoagentschap geven verschillende klanten, waaronder website-exploitanten, redacties van print- en TV-media en reclamebureaus, het door hun gebruikte beeldmateriaal in licentie.

Getty Images staat het (evt. gratis) inbedden van stock images toe. Onder inbedden verstaan we het opnemen of integreren van een bepaalde externe content, bijv. tekst-, video- of beeldgegevens die door een externe website beschikbaar worden gesteld en vervolgens op de eigen website verschijnen. Voor het inbedden wordt een zogenaamde inbeddingscode gebruikt. Een inbeddingscode is een HTML-code die door een website-exploitant in een website geïntergreerd wordt. Wanneer een website-exploitant een inbeddingscode geïntegreerd heeft, wordt de externe content van de andere website standaard direct weergegeven bij het bezoeken van een website. Om de externe content weer te geven wordt deze direct van de andere website geladen. Getty Images stelt via de link www.gettyimages.de/resources/embed meer informatie over het inbedden van content beschikbaar.

Via technische implementatie van de inbeddingscode, die de beeldweergave van de beelden van Getty Images mogelijk maakt, wordt het IP-adres van de internetaansluiting via welke de betreffende persoon onze website bezoekt, naar Getty Images verstuurd. Daarnaast registreert Getty Images onze website, het gebruikte browsertype, de browsertaal, het tijdstip en de duur van het bezoek aan de site. Bovendien kan Getty Images navigatie-informatie, d.w.z. informatie over de subpagina's die door de betreffende persoon zijn bezocht en de links die zijn aangeklikt, alsmede andere interacties die deze persoon tijdens het bezoek aan onze website heeft uitgevoerd registreren. Getty Images kan deze gegevens opslaan en analyseren.

Meer informatie en de geldende gegevensbeschermingsbepalingen van Getty Images vindt u op www.gettyimages.de/enterprise/privacy-policy.

2.48 Registratie op de website

U kunt u registreren op onze website. Registratie dient om de betreffende persoon content of diensten aan te bieden die op grond van de aard van de kwestie uitsluitend aan geregistreerde gebruikers kunnen worden aangeboden. Hiervoor verzamelen wij de volgende gegevens: Aanspreektitel, voor- en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, adres etc. De informatie die als verplichte velden zijn gemarkeerd, is nodig voor registratiedoeleinden, verdere informatie vindt vrijwillig plaats en kan op elk gewenst moment worden ongetrokken.

Middels registratie op onze website wordt voorts het door de Internet-Service-Provider (ISP) aan de betreffende persoon toegekende IP-adres, datum en tijd van de registratie opgeslagen. Het opslaan van deze gegevens vindt plaats vanuit de overweging dat misbruik van onze diensten op deze manier kan worden voorkomen, en dat deze gegevens indien nodig mogelijke delicten die zijn begaan aan het licht brengen. In zoverre is opslag van deze gegevens voor een veilige verwerking vereist. Deze gegevens wordt in principe niet aan derden verstrekt, tenzij er een wettelijke verplichting hiertoe bestaat of deze dient in het kader van strafrechtelijke vervolging.

Geregistreerde personen staat het vrij om tijdens de registratie vermelde persoonsgegevens op elk gewenst moment te wijzigen of ons deze compleet uit de database te laten verwijderen, voor zover dit niet in de weg wordt gestaan door wettelijke bewaarplichten.

2.49 Contactformulier/vragen

U kunt op ons uw vragen op onze site via een contactformulier stellen. Hierbij worden uw gegevens van het contactformulier (inhoud van uw vraag, onderwerp van uw vraag en datum) inclusief de door u vermelde contactgegevens (voornaam, achternaam, bedrijf, telefoonnummer en e-mailadres) voor het afhandelen van uw vraag en evt. volgende vragen bij ons opgeslagen. Wettelijke grondslag voor het verzamelen en de verwerking van de gegevens vormt art. 6 alinea 1 DSGVO.

De door u op het contactformulier ingevoerde gegevens blijven in ons bezit, totdat u ons verzoekt om deze te wissen, u uw toestemming voor opslag ervan intrekt of het doel van de gegevensopslag vervalt (bijv. nadat uw vraag is afgehandeld). Dwingende wettelijke bepalingen – met name bewaartermijnen – blijven hierdoor onverminderd van kracht.

2.50 E-mailcontact

Wanneer u ons via e-mail uw vragen resp. informatie toestuurt, worden uw gegevens (e-mailadres, inhoud van uw e-mail, onderwerp en datum) inclusief de door u vermelde contactgegevens (voornaam, achternaam, evt. telefoonnummer, adres) voor het afhandelen van uw vraag en evt. volgende vragen bij ons opgeslagen. Deze gegevens verstrekken wij niet zonder uw toestemming aan derden. Wettelijke grondslag voor het verzamelen en de verwerking van de gegevens vormt art. 6 alinea 1 DSGVO.

Wij attenderen de gebruiker erop dat e-mailberichten tijdens het versturen onbevoegd en onopgemerkt kunnen worden meegelezen of gewijzigd. Bürstner maakt gebruik van software voor het filteren van ongewenste e-mail (spamfilter). Via het spamfilter kunnen e-mailberichten worden afgewezen, wanneer deze op basis van bepaalde kenmerken abusievelijk als spam worden aangemerkt.

De door u ingevoerde gegevens blijven in ons bezit, totdat u ons verzoekt om deze te wissen, u uw toestemming voor opslag ervan intrekt of het doel van de gegevensopslag vervalt (bijv. nadat uw vraag is afgehandeld). Dwingende wettelijke bepalingen – met name bewaartermijnen – blijven hierdoor onverminderd van kracht.

2.52 Kansspelen/speciale acties

Op onze site kunt u deelnemen aan kansspelen en/of speciale acties. Hierbij neemt u vrijwillig en onafhankelijk van de andere aanbiedingen deel aan een functie van onze website. Wanneer u zich aanmeldt bij het kansspel, verstrekt u ons uw e-mailadres (en evt. voor- en achternaam, telefoonnummer, geboortedatum, adres). De gegevens worden verzameld met als doel de uitvoering van het kansspel, het bepalen van de winnaar en het toesturen van de prijs. De wettelijke grondslag hiervoor is art. 6 alinea 1 DSGVO. Er worden niet meer gegevens verzameld, of deze worden slechts op basis van vrijwilligheid verzameld.

De deelnemers verklaren zich echter akkoord, dat zij bij het winnen van een prijs ten behoeve van redactionele teksten hun voornaam (achternaam alleen met beginletters) incl. foto's beschikbaar zullen stellen.

De door u vermelde gegevens slaan we slechts zolang op, totdat het kansspel is afgesloten. Dwingende wettelijke bepalingen – met name bewaartermijnen – blijven hierdoor onverminderd van kracht.

2.53 Abonnement op onze nieuwsbrief

U kunt u op onze website abonneren op de nieuwsbrief. Hiermee informeren wij onze klanten en zakenpartners regelmatig over aanbiedingen van de onderneming. Hiervoor hebben wij van u een geldig e-mailadres nodig evenals informatie die u ons verstrekt, zodat wij kunnen controleren of u de eigenaar van het opgegeven e-mailadres bent en akkoord gaat met de ontvangst van de nieuwsbrief. Er worden niet meer gegevens verzameld, of deze worden slechts op basis van vrijwilligheid verzameld. Via de Double-Opt-In-procedure ontvangt de betreffende persoon eerst op het voor hem verzending van de nieuwsbrief geregistreerde e-mailadres om juridische redenen een bevestigingsmail. Deze gegevens gebruiken wij uitsluitend voor het verzenden van de nieuwsbrief en verstrekken we niet aan derden. Wettelijke grondslag voor het verzamelen en de verwerking van de gegevens vormt art. 6 alinea 1 DSGVO.

Tijdens het aanmelding voor de nieuwsbrief slaan wij voorts het door de Internet-Service-Provider (ISP) toegekende IP-adres van de betreffende persoon op het op het tijdstip van aanmelding  gebruikte computersysteem op samen met de datum en tijdstip van aanmelding. Deze gegevens moeten worden verzameld om een (mogelijk) misbruik van het e-mailadres van een bepaalde persoon op een later tijdstip te kunnen nagaan en dient daarom voor ons als een bescherming.

De verstrekte toestemming voor de opslag van de gegevens, het e-mailadres en het gebruik ervan voor het verzenden van de nieuwsbrief kunt u op elk gewenst moment herroepen, bijv. via de „Austragen“/„Abmelden“-(uitbrengen/afmelden)-link in elke nieuwsbrief. Daarnaast kunt u uw wens tot afmelding op elk moment via e-mail versturen naar info@buerstner.com. De rechtsgeldigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerkingen blijft hierdoor onverminderd van kracht. Na elke herroeping worden deze persoonsgegevens door de voor de verwerking verantwoordelijke gewist. Een afmelding van de nieuwsbrief wordt als automatische herroeping aangemerkt.

De door u voor de nieuwsbrief bij ons opgeslagen gegevens worden door ons tot aan het moment van het uitbrengen van de nieuwsbrief opgeslagen en gewist, nadat de nieuwsbrief is verstuurd.

2.53.1 Newsletter-Tracking

De nieuwsbrieven bevatten zogenaamde web beacons. Een web beacon is een miniatuurgrafiek, die in e-mailberichten wordt opgenomen die in HTML-formaat worden verzonden en het analyseren van een logbestand mogelijk te maken, waardoor een statistische analyse kan worden verricht. Hierdoor kan een statistische analyse van het al dan niet slagen van online marketingcampagnes worden uitgevoerd. Aan de hand van de ingebedde web beacon kunnen wij vaststellen of en wanneer een e-mailbericht door een persoon is geopend en welke links door deze persoon zijn aangeklikt.

Dergelijke via de in de nieuwsbrieven opgenomen web beacons verzamelde persoonsgegevens worden door ons op grond van gewettigde belangen opgeslagen en geanalyseerd en geanalyseerd, om de verzending van nieuwsbrieven te optimaliseren en de content van toekomstige nieuwsbrieven nog beter aan de belangen van de betreffende persoon aan te passen. De wettelijke grondslag hiervoor is art. 6 alinea 1 DSGVO.

2.54 Carrière-gedeelte/online solliciteren

Op onze site kunt u het carrière-gedeelte gebruiken en/of sollicitaties via e-mail versturen. De persoonsgegevens (identificatiegegevens, contactgegevens, bijlagen zoals brief, curriculum vitae, getuigschriften etc.) van sollicitanten worden verzameld en verwerkt voor de afhandeling van de sollicitatieprocedure. De verwerking kan ook elektronisch plaatsvinden. Dit is met name het geval, wanneer een sollicitant bijlagen bijv. via e-mail of een op internet aanwezig webformulier naar de voor verwerking verantwoordelijke doorstuurt. Wanneer de voor verwerking verantwoordelijke een arbeidsovereenkomst met een sollicitant afsluit, worden de verstrekte gegevens opgeslagen voor afhandeling van het dienstverband, rekening houdend met de wettelijke voorschriften. Wanneer de voor de verwerking verantwoordelijke geen arbeidsovereenkomst  met de sollicitant afsluit, worden de bijlagen gedurende zes maanden na bekendmaking van de afwijzing automatisch gewist, voor zover er geen andere gewettigde belangen van de voor de verwerking verantwoordelijke bestaan die het wissen in de weg staan. Als overig gewettigd belang in deze zin is bijv. een procedurele bewijsplicht conform de Algemene Wet Gelijke Behandeling (AGG). Wettelijke grondslag voor het verzamelen en de verwerking van de gegevens vormt art. 6 alinea 1 DSGVO.

2.54.1 Sollicitantenpool

Bij online sollicitaties kunt u expliciet aangeven, dat wij uw gegevens los van de actuele sollicitatieprocedure mogen opslaan en gebruiken. Middels deze toestemming kunnen we u dan over evt. nieuwe voor u interessante vacatures informeren.

3. Versturen van de gegevens

3.1 Versturen intern, binnen Bürstner

Wij versturen uw gegevens intern naar de algemene administratie, personeelsafdeling, ondernemingsraad en loonadministratie, om onze contractuele of wettelijke verplichtingen na te komen. Het versturen of publiceren van uw gegevens vindt uitsluitend plaats in de hiervoor vereiste omvang rekening houdend met de geldende gegevensbeschermingsvoorschriften.

3.2 Versturen binnen het hele compleet/de hele groep

Bürstner is een wereldwijd actieve, in Duitsland gevestigde onderneming. De gegevens die u ons stuurt worden in onze centrale klantendatabase in Duitsland opgeslagen en binnen de groep voor administratieve doeleinden doorgegeven. Mochten de gegevens worden uitgewisseld binnen de groep/het concern, gebeurt dit voor de uitvoering van een contract of als gebruiksvoorwaarde voor de websites. Bovendien kan er een belang bestaan om deze gegevens voor interne, administratieve doeleinden door te sturen. Mocht de verwerking van uw gegevens buiten Europa plaatsvinden, bijvoorbeeld in India, Brazilië, Rusland, China, Zwitserland, Singapore of de VS, vindt verzending ervan plaats rekening houdend met de geldende wetgeving op gegevensbescherming, in het bijzonder conform art. 44 f. DSGVO.

3.3 Doorsturen van gegevens aan derden

Wij sturen uw gegevens aan bepaalde derde partijen door, om overeenkomstige toepassingen en diensten beschikbaar te kunnen stellen (zogenaamde „opdrachtverwerkers“), die voor ons externe diensten verrichten. Bijvoorbeeld nieuwsbriefdiensten, IT-aanbieders, belastingskantoor, etc. Deze verwerken de gegevens uitsluitend op basis van onze instructies. Bovendien mogen zij deze gegevens niet voor eigen, commerciële doeleinden gebruiken die niet in overeenstemming zijn met de overeengekomen doelen. Het doorsturen van gegevens aan verdere derden is mogelijk, indien wij hiermee aan onze verplichtingen moeten voldoen (instanties, banken, socialeverzekeringsorganen, etc.).

Wij zijn gehouden om persoonsgegevens openbaar te maken, indien wij in verband met een lopende gerechtelijke procedure, op grond van een beschikking, wettelijk of op grond van geldend recht hiertoe verplicht zijn (art. 6 alinea 1 lit. f DSGVO).

Wij geven uw persoonsgegevens slechts door, indien:

 • U uw conform art. 6 alinea 1 S.1 lit. a DSGVO uitdrukkelijke toestemming hiertoe gegeven hebt,
 • het doorgeven van gegevens conform art. 6 alinea 1 pag. 1 lit. f DSGVO vereist is voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van een recht in rechte en er geen redenen zijn om aan te nemen dat u een aanzienlijk vertrouwelijk belang hebt in het niet doorgeven van uw gegevens,
 • voor het geval er voor het doorgeven conform art. 6 alinea 1 pag. 1 lit. c DSGVO een wettelijke verplichting bestaat, en
 • wettelijk toegestaan en conform art. 6 alinea 1 pag. 1 lit. b DSGVO voor de afhandeling van contractuele verhoudingen met u vereist is.

Mocht de verwerking van uw gegevens buiten Europa plaatsvinden, bijvoorbeeld in India, Brazilië, Rusland, China, Zwitserland, Singapore of de VS, vindt verzending ervan plaats rekening houdend met de geldende wetgeving op gegevensbescherming, in het bijzonder conform art. 44 f. DSGVO.

3.4 Doorgeven van gegevens aan een derde land of een internationale organisatie

Wij geven uw gegevens in landen buiten de EU resp. de EER (zogenaamde derde landen) op grond van de bovengenoemde doeleinden (doorgeven van gegevens wereldwijd (nr. 4.2) en doorgeven van gegevens aan derden (nr. 4.3)). Het doorgeven van gegevens vindt slechts plaats voor de uitvoering van onze contractuele en wettelijke verplichtingen of op grond van uw toestemming. Dit gebeurt rekening houdend met alle geldende gegevensbeschermingswetten en in het bijzonder conform art. 44 f. DSGVO. In het bijzonder op grond van adequaatheidsbesluiten van de Europese Commissie of op grond van bepaalde garanties (bijv. modelbepalingen inzake gegevensbescherming, etc.).

4. Verdere rapportagevereisten

4.1 Aanwezigheid van een geautomatiseerd besluitvormingsproces inclusief profiling

Als verantwoordelijke onderneming zien we af van een automatische besluitvorming of een profiling.

5. Laatste deel van de gegevensbeveiligingsverklaring

5.1 Duur van de gegevensopslag

Wij slaan uw gegevens in principe zo lang op als dit voor het verrichten van onze service vereist is of voor zover dit krachten de Europese Richtlijnen en de regelgevende autoriteiten of een andere wetgevende instantie in de vorm van wetten of voorschriften, die onderworpen zijn aan de voor verwerking verantwoordelijke, is voorzien. In alle andere gevallen wissen wij uw persoonsgegevens na voltooiing van het doel, met uitzondering van gegevens die wij voor de vervulling van juridische verplichtingen permanent moeten opslaan (wij zijn bijv. verplicht om op grond van fiscale en handelsrechtelijke bewaartermijnen, documenten zoals contracten en facturen gedurende een bepaalde periode te bewaren).

5.2 Technische veiligheid

Bürstner maakt gebruik van technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw door ons beheerde gegevens te beschermen tegen onverhoopte of opzettelijke manipulaties, verlies, vernietiging of ongeautoriseerd gebruik. Onze veiligheidsmaatregelen worden op basis van de technologische ontwikkelingen continu verbeterd.

Op deze pagina wordt om redenen van veiligheid en om verspreiding van vertrouwelijke inhoud tegen te gaan, zoals vragen die u ons als exploitant van de site toestuurt, gebruik gemaakt van SSL-encryptie (Secure Socket Layer) in combinatie met het hoogste coderingsniveau dat door uw browser gebruikt wordt. In principe betreft het een 256-bits encryptie. Indien uw browser geen 256-bits encryptie ondersteunt, zullen wij gebruik maken van een 128-bits v3 technologie. Of een individuele pagina van onze website gecodeerd wordt verzonden, kunt u zien, wanneer de adresregel van de browser van "http://" naar "https://" omschakelt en aan het slotje in uw browserregel.

Wanneer de SSL-encryptie geactiveerd is, kunnen de gegevens die u ons stuurt, niet door derden worden meegelezen.

Wij attenderen u erop dat de gegevensoverdracht via internet (bijv. bij communicatie via e-mail) veiligheidshiaten kan bevatten. Een complete bescherming van uw gegevens tegen gebruik door derden is niet mogelijk.

5.3 Wettelijke grondslag voor de verwerking

Art. 6 I lit. a DSGVO dient voor onze onderneming als wettelijke grondslag voor verwerkingen waarbij wij vragen om toestemming voor een bepaald verwerkingsdoel.

Als de verwerking van persoonsgegevens nodig is voor de vervulling van een contract waarvan de contractant de betreffende persoon is, zoals dit bij verwerkingen het geval is die voor leveringen van producten of het verrichten van andere prestaties of tegenprestaties noodzakelijk zijn, berust de verwerking op art. 6 I lit. b DSGVO. Hetzelfde geldt voor verwerkingen die vereist zijn voor de uitvoering van precontractuele maatregelen, zoals in gevallen van vragen over onze producten of diensten.

Indien onze onderneming onderhevig is aan een juridische verplichting waardoor een verwerking van persoonsgegevens vereist is, zoals voor het vervullen van fiscale verplichtingen, is de verwerking gebaseerd op art. 6 I lit. c DSGVO.

In sporadische gevallen kan de verwerking van persoonsgegevens vereist zijn, om vitale belangen van de betreffende persoon of van een andere rechtspersoon te beschermen. Zulks kan bijvoorbeeld het geval zijn, indien een bezoeker in ons bedrijf letsel oploopt en als gevolg hiervan zijn naam, leeftijd, zijn gezondheidsgegevens of overige vitale informatie zou moeten opgeven aan een arts, ziekenhuis of aan andere derden. In een dergelijk geval zou de verwerking gebaseerd zijn op art. 6 I lit. d DSGVO.

Ten slotte zouden verwerkingen gebaseerd kunnen zijn op art. 6 I lit. f DSGVO. Op deze wettelijke grondslag zijn verwerkingen gebaseerd die door geen van de voornoemde grondslagen worden opgeslagen, wanneer de verwerking voor het waarborgen van een gewettigd belang van onze onderneming of van een derde vereist is, voor zover de belangen, grondrechten en basisvrijheden van de betreffende persoon niet zwaarder wegen. Als de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd is op artikel 6 I lit. f DSGVO, is ons gewettigd belang de uitvoering van onze activiteiten over het welzijn van al onze medewerkers en klanten.

5.4 Wettelijke of contractuele voorschriften voor het beschikbaar stellen van de persoonsgegevens; vereiste voor contractafsluiting; verplichting van de betreffende persoon om de persoonsgegevens beschikbaar te stellen; mogelijke gevolgen van niet ter bes

Wij attenderen u erop dat de beschikbaarstelling van persoonsgegevens deels wettelijk is voorgeschreven (bijv. fiscale voorschriften) of het resultaat kan zijn van contractuele regelingen (bijv. informatie over de contractant). Voor de afsluiting van een contract kan het zo nu en dan nodig zijn dat een betreffende persoon ons persoonsgegevens beschikbaar stelt die door ons moeten worden verwerkt. De betreffende persoon is bijv. verplicht ons persoonsgegevens beschikbaar te stellen, wanneer onze onderneming een contract met ons afsluit. Het niet beschikbaar stellen van de persoonsgegevens zou als gevolg kunnen hebben dat het contract met de betreffende persoon niet kan worden afgesloten. Vóór een beschikbaarstelling van persoonsgegevens door de betreffende persoon moet deze contact opnemen met een van onze medewerkers. Onze medewerkers licht de betreffende persoon dan erover in dat het beschikbaar stellen van de persoonsgegevens wettelijk of contractueel voorgeschreven of voor afsluiting van het contract vereist is, of er een verplichting bestaat om de persoonsgegevens beschikbaar te stellen en welke gevolgen het negeren hiervan voor de persoonsgegevens zou hebben.

5.6 Rechten van de betreffende personen

U hebt het recht om geïnformeerd te worden over de door ons opgeslagen gegevens, opslagperiode van de gegevens, doel en wettelijke grondslag van de gegevensopslag alsmede over herkomst en ontvangst van de gegevensoverdrachten. Incorrecte gegevens moeten worden gecorrigeerd, onterecht opgeslagen of niet langer vereiste gegevens moeten worden gewist. Daarnaast heeft de betreffende persoon een recht op rectificatie, een recht op beperking van de gegevensverwerking alsmede recht op overdraagbaarheid van de gegevens.

Deze informatie wordt u desgewenst verstrekt. Aan deze informatie zijn geen kosten verbonden.

Bovendien beschikt u over het recht om rechtstreeks bij een toezichthouder een klacht in te dienen.

5.7 Herroeping van uw toestemming voor gegevensverwerking

Bepaalde gegevensverwerkingen zijn uitsluitend met uw uitdrukkelijke toestemming mogelijk. U hebt de mogelijkheid om een reeds verleende toestemming te allen tijde te herroepen. Hiervoor is een informeel mailtje aan datenschutz@buerstner.com voldoende voor ons. De rechtsgeldigheid van de tot herroeping uitgevoerde gegevensverwerkingen blijft hierdoor onverminderd van kracht.

5.8 Verantwoordelijke instantie en contactgegevens van de externe toezichthouder gegevensbescherming

Verantwoordelijke instantie:

Bürstner GmbH & Co. KG
Weststraße 33
77694 Kehl
Tel.: 07851 85 0
E-Mail: datenschutz@buerstner.com

Contactgegevens van de externe toezichthouder gegevensbescherming:

Stefan Fischerkeller
Deutsche Datenschutzkanzlei
Tel.: 07544 904 96 91
E-Mail: fischerkeller@ddsk.de

Retargeting / Remarketing door ORTEC Adscience B.V.

Wij maken gebruik van de retargetingtechnologie van ORTEC Adscience B.V., Condensatorweg 54, 1014 AX Amsterdam ("ORTEC Adscience"). Dit maakt het mogelijk om gebruikers van onze website specifiek te targeten met gepersonaliseerde, op interesses gebaseerde advertenties die al geïnteresseerd waren in aanbiedingen van ons. De invoeging van het advertentiemateriaal is gebaseerd op een op cookies gebaseerde analyse van het eerdere gebruikersgedrag, maar er worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen.

In het geval van retargetingtechnologie wordt een cookie opgeslagen op de computer van de gebruiker of het mobiele apparaat om geanonimiseerde gegevens over interesses te verzamelen, waardoor de reclame wordt afgestemd op de opgeslagen informatie. Deze cookies zijn kleine tekstbestanden die op de computer of het mobiele apparaat van de gebruiker worden opgeslagen. Hierdoor ontvangt de gebruiker advertenties die waarschijnlijk overeenkomen met de product- en informatieinteresses.

U hebt de mogelijkheid om cookies permanent te weigeren via een opt-out op de ORTEC Adscience-website. Om dit te doen, klikt u op de koppeling "Klik hier om u af te melden" onderaan de pagina: https://www.ortecadscience.com/privacy-policy/. Als u de link inschakelt, wordt een browserplug-in gedownload en geïnstalleerd die voorkomt dat de gegevens worden verzameld. Het uitschakelen van alle cookies kan echter betekenen dat sommige functies op onze website niet meer kunnen worden uitgevoerd.

Aanvullende informatie en privacybeleid met betrekking tot ORTEC Adscience kunt u hier vinden: https://www.ortecadscience.com/privacy-policy/.