Vikter ABC

1. Vad är den Tekniskt tillåten totalvikt?

Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt (även: tekniskt tillåten maximivikt i lastat skick) (t.ex. 3 500 kg) är en tillverkarspecifik viktuppgift som fordonet ej får överskrida. Uppgift rörande högsta tekniskt tillåtna lastvikt för den modell som du valt finns i Tekniska Data. Om fordonet vid praktisk körning överskrider den högsta tekniskt tillåtna lastvikten, är detta en förseelse som kan leda till böter.

2. Vad är vikt i körklart skick?

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverkningstoleranserna kan faktiskt fastställd vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med ± 5 % av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga.
Förenklat sagt handlar vikt i körklart skick om basfordonet med standardutrustning plus en i lag föreskriven nominell vikt på 75 kg för föraren. Här ingår i huvudsak följande positioner: 

  •  fordonets tjänstevikt inklusive påfyllda driftsmedel såsom smörjfetter, oljor och kylvätskor. 
  •  Standardutrustningen, d.v.s. alla utrustningsföremål som ingår som standard i leveransen från fabriken; 
  •  Den till 100 % fyllda färskvattentanken vid körning (fyllnadsvikt enligt tillverkarens uppgift 20 liter) och en till   100 % fylld gasflaska i aluminium med en vikt på 16 kg;
  •  90 % fylld bränsletank samt bränsle;
  •  Föraren, vars vikt – oberoende av den faktiska vikten – enligt EG-rätt är nominellt satt till 75 kg. 

3. Vad är tillverkarens specificerade vikt för Tillvalsutrustning?

Tillverkarspecifik vikt för tilläggsutrustning är ett värde som fastställs av [märket] för varje planritning och utgör maximivärdet för beställbar tilläggsutrustning. Denna begränsning ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag fastställda tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, på fordon som [märket] levererat också finns till förfogande för tillsatsvikt.

4. Hur stor är passagerarnas vikt?

Passagerarnas vikt är nominellt 75 kg för varje sittplats som avsetts av tillverkaren, oberoende av hur mycket passagerarna faktiskt väger. Förarens vikt har redan beaktats inom vikt i körklart skick. (se ovan nr 2) och räknas därför inte med igen. För en husbil med flera tillåtna sittplatser är passagerarnas vikt alltså 3 x 75 kg = 225 kg. 

5. Vad är minsta nyttolast och hur beräknar jag den?

EG:s regelverk definierar en minsta nyttolast för husbilar, vilken måste finnas kvar för bagage eller andra tillbehör som ej monteras på fabriken. Denna minsta nyttolast beräknas så här: 10 x (n + L)
Därvid gäller: “n“ = högsta antal passagerare plus förarens vikt och “L“ = fordonets totala längd i meter
För t.ex. en husbil med längd 6 meter och 4 tillåtna sittplatser blir minsta nyttolängd alltså 10 kg x (4 + 6) = 100 kg.

6. Hur ska man ta hänsyn till den extra vikten för tillvalsutrustning och paket?

Mervikten av tilläggsutrustning och paket ökar fordonets faktiska vikt (= vikt i körklart skick plus utvald tilläggsutrustning) och reducerar nyttolasten. Det angivna värdet utvisar mervikten jämfört med tilläggsutrustningen enligt den aktuella planlösningen. De utvalda paketens och tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning.

7. Hur bedömer man ett vario-säte?

Vario-Seat är en extra 5:e sittplats som skall beaktas som ett ordinarie säte vid beräkningen av den minsta nyttolasten samt av passagerarnas vikt. För att du skall få den 5:e sittplatsen måste det vara säkerställt att den minsta nyttolasten förblir beaktad i fortsättningen och att alla övriga lagstadgade viktvärden iakttages. Kontakta gärna våra återförsäljare för mer information.

8. Varifrån kommer villkoren och vilken är den rättsliga grunden för informationen?

För att informera dig på ett optimalt och transparent sätt avseende vikterna i våra säljunderlag (tryckt och digitalt material), orienterar vi oss principiellt efter de termer som återfinns i lagstiftningen. Dessa är fastställda sedan 2022-07-06, i synnerhet i genomförandeförordningen (EU) 2021/535 (tidigare: förordning (EU) nr 1230/2012). Genomförandeförordningen (EU) 2021/535 finns online på de olika EU-språken: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=CELEX:32021R0535