Vastuuvapauslauseke

Saksan telemedialain 5 §:n mukaiset tiedot

Ylläpitäjän nimi:  
Bürstner GmbH & Co. KG
Weststraße 33
77694 Kehl

, jota edustaa yritysjohto:
Jens Kromer (puheenjohtaja), Olaf Sackers, Alexander Kasteleiner

Yhteystiedot:
Puhelin: +49 7851 85 - 0 (keskus)
Faksi: +49 7851 85 - 201
S-posti: info@buerstner.com

Rekisterikirjaus ja alv-numero:
Kaupparekisteri: Freiburgin käräjäoikeus, HRA-numero 704274
Alv-numero arvonlisäverolain 27a §:n mukaisesti: DE 812 19 1650

Sisällöstä vastuullinen arvonlisälain 18 §:n 2 kohdan mukaisesti:
Thorsten Erhardt
Weststraße 33
77694 Kehl
S-posti: Thorsten.Erhardt@buerstner.com

Yhteystietojen julkistaminen EU:n GDPR-asetuksen 37 artiklan 7 kohdan mukaisesti:
- Ulkoinen tietosuojavaltuutettu EU:n GDPR-asetuksen 37 artiklan / liittotasavallan uuden tietosuojalain 38 §:n mukaisesti:
Stefan Fischerkeller – Deutsche Datenschutzkanzlei
Puh.: 0 7542 / 94921-01, fischerkeller@ddsk.de

Vastuuvapauslauseke

1. Verkkotarjonnan sisältö
Julkaisija ei vastaa annettujen tietojen ajankohtaisuudesta, oikeellisuudesta, täydellisyydestä tai laadusta. Kirjoittajalle osoitetut vastuuvaatimukset, jotka liittyvät aineellisiin tai aineettomiin vahinkoihin, jotka ovat aiheutuneet tarjotun tiedon käytöstä tai käyttämättä jättämisestä tai virheellisen ja epätäydellisen tiedon käytöstä, ovat poissuljettuja, paitsi jos voidaan osoittaa, että kirjoittaja on toiminut tahallisesti tai törkeän huolimattomasti. Kaikki tarjoukset ja hintatiedot voivat muuttua eivätkä ne ole sitovia. Kirjoittaja pidättää oikeuden muuttaa, täydentää, poistaa sivuston osia tai koko tarjonnan ilman ennakkoilmoitusta tai lopettaa julkaisun väliaikaisesti tai lopullisesti.

2. Viitteet ja linkit
Vieraille verkkosivuille osoitetuissa suorissa tai epäsuorissa viitteissä (”linkit”), jotka ovat kirjoittajan vastuualueen ulkopuolella, vastuuvelvollisuus astuisi voimaan ainoastaan siinä tapauksessa, että kirjoittaja on ollut tietoinen sisällöistä ja hänelle olisi ollut teknisesti mahdollista ja kohtuullista estää lainvastaisten sisältöjen käyttö.
Kirjoittaja vakuuttaa, että linkitetyllä sivulla ei linkin asettamishetkellä ollut tunnistettavissa lainvastaista sisältöä. Kirjoittajalla ei ole vaikutusta linkitettyjen/liitettyjen sivujen nykyiseen ja tulevaan muotoiluun, sisältöihin tai tekijänoikeuteen. Sen vuoksi hän kieltäytyy olemasta missään tekemisissä linkitetyille/liitetyille sivuille linkin asettamisen jälkeen muutettujen sisältöjen kanssa. Tämä lausunto pätee kaikille omalle verkkosivustolle asetetuille linkeille ja viitteille sekä muiden kirjoituksille kirjoittajan ylläpitämissä vieraskirjoissa, keskustelupalstoilla ja postituslistoilla. Lainvastaisesta, virheellisestä tai epätäydellistä sisällöstä ja etenkin näin tarjotun tiedon käyttämisestä tai käyttämättä jättämisestä aiheutuvista vahingoista vastaa yksinomaan viitatun sivuston ylläpitäjä, ei se, joka vain viittaa linkeillä kyseiseen julkaisuun. 

3. Tekijän- ja tavaramerkkioikeus
Kirjoittaja pyrkii kaikissa julkaisuissa huomioimaan käytettyjen kuvien, äänitteiden, filmien ja tekstien tekijänoikeudet, käyttämään itse tehtyjä kuvia, äänitteitä, filmejä ja tekstejä tai käyttämään lisenssittömiä kuvia, äänitteitä, filmejä ja tekstejä.
Kaikki sivustolla mainitut ja mahdollisesti kolmannen osapuolen suojaamat tuote- ja tavaramerkit ovat rajoituksetta sovellettavan tavaramerkkilain ja kirjatun haltijan omistusoikeuden alaisia. Pelkän mainitsemisen pohjalta ei tule vetää johtopäästöstä, että tavaramerkit eivät ole kolmannen osapuolen oikeuksien suojaamia!
Julkaistujen, kirjoittajan itse laatimien kohteiden tekijänoikeus on sivujen kirjoittajalla. Tällaisten kuvien, äänitteiden, filmien ja tekstien kopiointi tai käyttö muissa sähköisissä tai painetuissa julkaisuissa ei ole sallittu ilman kirjoittajan nimenomaista lupaa. 

4. Tämän vastuuvapauslausekkeen laillinen pätevyys
Tämä vastuuvapauslauseke on osa verkkosivustoa, jolta on viitattu tälle sivulle. Mikäli tämän tekstin osat tai yksittäiset muotoilut eivät vastaa, eivät vastaa enää tai kokonaan voimassa olevaa lakia, se ei vaikuta dokumentin muiden osien sisältöön eikä pätevyyteen. Kaikki oikeudelliset huomautukset tällä sivulla sekä kaikki tämän sivuston muotoilua koskevat kysymykset ja riita-asiat ovat Saksan liittotasavallan lain alaisia.

Sosiaalisen median profiilit