Skip to main content

Kontrollanterna från Dekra berömde både de framsteg som gjorts i Bürstners fabrik i Kehl och de åtgärder som vidtagits inför produktionsstarten av  Copa i fabriken i franska Wissembourg.

Kehl. Bürstner GmbH & Co. KG är sedan många år certifierat enligt ISO-normen 9001 – en världsomspännande standard för kvalitetsstyrningssystem – och för att behålla certifieringen krävs årliga revisioner. Mellan 15:e och 17:e mars i år var det dags för personal från det oberoende testföretaget DEKRA att genomföra årets revision, och detta gjordes både i fabriken i Kehl och i fabriken i franska Wissembourg.

Detta år kunde man konstatera att det gjorts tydliga framsteg sedan föregående års revision. Detta gällde framförallt att man utvecklat ett eget system för nyckeltal, att man vidareutvecklat sin LEAN-produktion, att man förbättrat projektstyrning och kontroller och att man optimerat sin kvalitetsstyrning. Särskilt beröm fick man dessutom för den snabba och kvalitetsorienterade flytten av produktionen av nya och kompakta van-modellserien Copa till fabriken i Wissembourg.

För ett företag som vår är ISO 9001 en möjlighet att anpassa kvalitetsledningssystemet till internationellt erkända standarder, säger Peter Simenc som är ansvarig för kvalitetsstyrningen hos Bürstner. Våra kunder kan därför vara säkra på att de i Bürstner har en partner som inte accepterar några kompromisser när det gäller kvalitetsstandarder, och jag är glad över att våra ansträngningar för att ytterligare optimera våra processer har gett resultat.

De båda revisorerna från DEKRA bekräftar att de framgångsrikt slutfört revisionen, där inga avvikelser hittades, och de konstaterar att Bürstner har fortsatt att utvecklas positivt och framgångsrikt implementerat rekommendationerna från föregående år.