Skip to main content

Bürstner deltar inte på Caravan Salon Düsseldorf 2021

Under de senaste 12 månaderna har digitala medier och nya on-line aktiviteter alltmer etablerat sig i branschen. Så som i andra branscher har också dessa hjälpt oss att delvis ersätta den traditionella mässan. Som en del av Erwin Hymer Group stöder Bürstner GmbH & Co. KG beslutet att inte delta i Caravan Salon 2021. "Vi strävar efter en tvåårig intervall på de ledande tyska mässorna Caravan Salon Düsseldorf och CMT Stuttgart”. För oss är mässor fortfarande en viktig del av vår kommunikation, eftersom vissa kunder lägger stort värde på  mässan och tillfället att skaffa sig information innan köpbeslutet fattas! " säger Jens Kromer,VD hos Bürstner. Vi kommer kontinuerligt att rapportera om vilka mässor vi kommer att vara representerade på i Tyskland och utomlands.

Under de senaste 12 månaderna har Bürstner haft mycket goda erfarenheter av den strategiska anpassningen av sina försäljnings- och marknadsföringsåtgärder mot digitala format och samtidigt stärkt de lokala Bürstner-återförsäljarnas aktiviteter. Det innebär att de nuvarande modellerna såväl som de nya produkterna för modellåret 2022 kommer att presenteras hos den lokala återförsäljaren under hösten.