Skip to main content

Mässor i Europa 2020

Bürstner ställer in allt mässdeltagande under resten av år 2020 – men finns fortfarande på plats för dig!

Bürstner har, liksom de övriga varumärkena inom Erwin Hymer Group, beslutat att ställa in deltagandet i samtliga planerade mässor i Europa under resten av 2020.
För oss kommer hälsan hos våra kunder och medarbetare alltid i första hand. Med tanke på den höga besökartätheten på mässorna, samt alla åtgärder som skulle vara nödvändiga för att minimera risken att infekteras av Corona-viruset, går det inte att på ett meningsfullt sätt deltaga på mässor under detta år.
Fortfarande står dock Bürstners starka återförsäljar- och servicenät till ditt förfogande. På så sätt kan du, hos en återförsäljare i dina hemtrakter, på ett kompetent sätt få råd och information om våra produkter och tjänster.
Våra återförsäljare är väl förberedda på att hantera den rådande situationen, och de vidtar de hygieniska åtgärder som erfordras för att du på ett tryggt sätt ska kunna lära känna din nya Bürstner.
Din närmaste Bürstner-återförsäljare hittar du på https://www.buerstner.com/se/kontakt/aaterfoersaeljare/