Spring naar hoofd-inhoud

 

Uitgever
Bürstner GmbH & Co. KG
Weststraße 33
77694 Kehl
Telefoon: +49 7851 85 - 0 (Zentrale)
Telefax: +49 7851 85 - 201
E-Mail: info@buerstner.com

Management: Jens Kromer & Jochen Bitzer
Registreer rechter: Amtsgericht Freiburg unter HRA 704274
Tax ID - Nr.: DE 812 19 1650

Uitsluiting aansprakelijkheid

1. Inhoud van het on-line aanbod
De uitgever aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheidsstelling van de uitgever die betrekking heeft op schade van materiele of immateriële aard, en het gevolg is van het gebruik danwel het niet gebruik van de aangeboden informatie c.q. door het gebruik van onvolledige of onjuiste informatie is uitgesloten, voor zover van de zijde van de uitgever geen sprake is van voorbedachte rade of verwijtbare schuld. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet bindend. De uitgever behoudt zich het recht voor delen van de informatie of het hele aanbod zonder kennisgeving vooraf te veranderen, aan te vullen, te verwijderen of de publicatie tijdelijk of definitief te beëindigen.

2. Verwijzingen en links
Bij direct of indirecte verwijzing naar vreemde internetpagina’s ( links ), die buiten de verantwoording van de uitgever liggen, zou een aansprakelijkheidsverplichting uitsluitend in werking treden in het geval dat de uitgever van de inhoud kennis heeft en het voor hem technisch mogelijk is, het gebruik in geval van onrechtmatige inhoud te verhinderen. De uitgever verklaart hiermee uitdrukkelijk dat ten tijde van de koppeling aan andere internetsites geen illegale inhoud op deze pagina’s herkenbaar was. Op de actuele en toekomstige inhoud, vormgeving of het copyright van deze gelinkte pagina’s heeft de uitgever geen enkele invloed. Daarom neemt de uitgever nadrukkelijk afstand van alle inhoud op alle gelinkte pagina’s die na het ontstaan van de koppeling aan deze pagina’s werden veranderd. Deze constatering geldt voor alle links en verwijzingen ontstaan in het kader van het eigen internet aanbod als ook voor door derden geleverde bijdragen in het door de uitgever ingerichte gastenboek, discussieforums en mailinglijsten. Voor illegale, onjuiste of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade die door het benutten of niet benutten van dergelijke aangeboden informatie ontstaat, is alleen aansprakelijk de aanbieder van de pagina waarnaar verwezen werd, niet degene, die via links slechts naar de desbetreffende publicatie verwijst.

3. Copyright en Handelsmerk
De uitgever streeft ernaar in alle publicaties het copyright van gebruikte grafieken, geluidsdocumenten, video-opnamen en teksten te respecteren door de uitgever zelf vervaardigde grafieken, geluidsdocumenten, video-opnamen en teksten te gebruiken of terug te vallen op rechtenvrije grafieken, geluidsdocumenten, video-opnamen en teksten.

Het copyright voor gepubliceerde door de uitgever zelf samengestelde objecten blijft uitsluitend bij de uitgever van de pagina’s. Een vermenigvuldiging of gebruik van dergelijke grafieken, geluidsdocumenten, video-opnamen en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever niet toegestaan. 

4. Privacy
Voor zover binnen het internetaanbod de mogelijkheid bestaat persoonlijke of zakelijke data in te voeren ( emailadressen, namen, adressen ) vindt beschikbaarstelling van deze data door de gebruiker alleen plaats op vrijwillige basis. Het gebruik en de betaling van alle aangeboden diensten is voor zover technisch mogelijk en redelijk ook zonder zulke persoonlijke gegevens c.q. met gebruik van anonieme gegevens of een pseudoniem toegestaan. 

5. Rechtsgeldigheid
De uitsluiting van de aansprakelijkheid is onderdeel van de internetaanbieding  waarvan naar deze pagina verwezen werd.  Indien gedeeltes of enkele formuleringen aan de huidige rechtspositie niet, niet meer of niet volledig voldoen, blijven de overige gedeeltes van het dokument qua inhoud en geldigheid hiervan onberoerd.

6. Google Analytics
„This website uses Google Analytics, a web analytics service provided by Google, Inc. (“Google”). Google Analytics uses “cookies”, which are text files placed on your computer, to help the website analyze how users use the site. The information generated by the cookie about your use of the website (including your IP address) will be transmitted to and stored by Google on servers in the United States. In case of activation of the IP anonymization, Google will truncate/anonymize the last octet of the IP address for Member States of the European Union as well as for other parties to the Agreement on the European Economic Area. Only in exceptional cases, the full IP address is sent to and shortened by Google servers in the USA. On behalf of the website provider Google will use this information for the purpose of evaluating your use of the website, compiling reports on website activity for website operators and providing other services relating to website activity and internet usage to the website provider. Google will not associate your IP address with any other data held by Google. You may refuse the use of cookies by selecting the appropriate settings on your browser. However, please note that if you do this, you may not be able to use the full functionality of this website. Furthermore you can prevent Google’s collection and use of data (cookies and IP address) by downloading and installing the browser plug-in available under tools.google.com/dlpage/gaoptout.