Spring naar hoofd-inhoud

 

Uitgever
Bürstner GmbH & Co. KG
Weststraße 33
77694 Kehl
Telefoon: +49 7851 85 - 0 (Zentrale)
Telefax: +49 7851 85 - 201
E-Mail: info@buerstner.com

Management: Jens Kromer (Sprecher), Olaf Sackers, Alexander Kasteleiner
Registreer rechter: Amtsgericht Freiburg unter HRA 704274
Tax ID - Nr.: DE 812 19 1650

Uitsluiting aansprakelijkheid

1. Inhoud van het on-line aanbod
De uitgever aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheidsstelling van de uitgever die betrekking heeft op schade van materiele of immateriële aard, en het gevolg is van het gebruik danwel het niet gebruik van de aangeboden informatie c.q. door het gebruik van onvolledige of onjuiste informatie is uitgesloten, voor zover van de zijde van de uitgever geen sprake is van voorbedachte rade of verwijtbare schuld. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet bindend. De uitgever behoudt zich het recht voor delen van de informatie of het hele aanbod zonder kennisgeving vooraf te veranderen, aan te vullen, te verwijderen of de publicatie tijdelijk of definitief te beëindigen.

2. Verwijzingen en links
Bij direct of indirecte verwijzing naar vreemde internetpagina’s ( links ), die buiten de verantwoording van de uitgever liggen, zou een aansprakelijkheidsverplichting uitsluitend in werking treden in het geval dat de uitgever van de inhoud kennis heeft en het voor hem technisch mogelijk is, het gebruik in geval van onrechtmatige inhoud te verhinderen. De uitgever verklaart hiermee uitdrukkelijk dat ten tijde van de koppeling aan andere internetsites geen illegale inhoud op deze pagina’s herkenbaar was. Op de actuele en toekomstige inhoud, vormgeving of het copyright van deze gelinkte pagina’s heeft de uitgever geen enkele invloed. Daarom neemt de uitgever nadrukkelijk afstand van alle inhoud op alle gelinkte pagina’s die na het ontstaan van de koppeling aan deze pagina’s werden veranderd. Deze constatering geldt voor alle links en verwijzingen ontstaan in het kader van het eigen internet aanbod als ook voor door derden geleverde bijdragen in het door de uitgever ingerichte gastenboek, discussieforums en mailinglijsten. Voor illegale, onjuiste of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade die door het benutten of niet benutten van dergelijke aangeboden informatie ontstaat, is alleen aansprakelijk de aanbieder van de pagina waarnaar verwezen werd, niet degene, die via links slechts naar de desbetreffende publicatie verwijst.

3. Copyright en Handelsmerk
De uitgever streeft ernaar in alle publicaties het copyright van gebruikte grafieken, geluidsdocumenten, video-opnamen en teksten te respecteren door de uitgever zelf vervaardigde grafieken, geluidsdocumenten, video-opnamen en teksten te gebruiken of terug te vallen op rechtenvrije grafieken, geluidsdocumenten, video-opnamen en teksten.

Het copyright voor gepubliceerde door de uitgever zelf samengestelde objecten blijft uitsluitend bij de uitgever van de pagina’s. Een vermenigvuldiging of gebruik van dergelijke grafieken, geluidsdocumenten, video-opnamen en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever niet toegestaan. 

4. Rechtsgeldigheid
De uitsluiting van de aansprakelijkheid is onderdeel van de internetaanbieding  waarvan naar deze pagina verwezen werd.  Indien gedeeltes of enkele formuleringen aan de huidige rechtspositie niet, niet meer of niet volledig voldoen, blijven de overige gedeeltes van het dokument qua inhoud en geldigheid hiervan onberoerd.