Skip to main content

 

 

Julkaisija
Bürstner GmbH & Co. KG
Weststraße 33
77694 Kehl
Puhelin:
+49 7851 85 - 0 (Kekus)
TelefaxFaksi: +49 7851 85 - 201
E-Mail: 
info@buerstner.com


Liikkeenjohto: Jens Kromer (Sprecher), Olaf Sackers, Alexander Kasteleiner
Rekisteriä pitävä tuomioistuin: Freiburgin käräjäoikeus tunnuksella HRA 704274
Arvonlisäverontunniste-nr.: DE 812 19 1650

Vastuuvapauslauseke

 

1. Online-tarjouksen sisältö
Julkaisija ei ole vastuussa julkaistujen tietojen ajankohtaisuudesta, oikeellisuudesta, täydellisyydestä tai laadusta. Tarjottujen tietojen käytöstä tai käyttämättömyydestä tai tietojen virheellisestä tai epätäydellisestä käytöstä aiheutuneet aineellisia ja aineettomia vahinkoja koskevat vastuuvaatimukset tekijää vastaan ovat periaatteessa pois suljetut, mikäli tekijä ei ole syyllistynyt tahalliseen tai törkeään tekoon. Kaikki tarjoukset ja hintatiedot ovat vapaita hintoja ja sitomattomia. Tekijä pidättää oikeudet muuttaa, täydentää, poistaa sivujen osia tai koko tarjouksen tai lopettaa julkaisun ajallisesti rajoitettuna tai kokonaan.

2. Viitteet ja linkit
Suorissa tai epäsuorissa viitteissä vieraisiin verkkosivuihin („Linkit“), mitkä eivät kuulu tekijän vastuualueeseen, vastuuvelvollisuus tulisi voimaan ainoastaan siinä tapauksessa, jos niiden sisältö olisi tekijälle tiedossa ja tekijällä olisi tekniset mahdollisuudet ja edellytykset estää sääntöjenvastaisten sisältöjen käyttö.
Tekijä vakuuttaa täten, että linkkien asetuksen aikana linkitetyillä sivuilla ei ollut havaittavissa lainvastaisia sisältöjä. Tekijä ei voi millään lailla vaikuttaa tämän hetkiseen tai tulevaan muokkaukseen, linkitettyjen/liitettyjen sivujen sisältöihin tai tekijänoikeuksiin. Siitä syystä tekijä sanoutuu nimenomaisesti irti kaikkien linkitettyjen/liitettyjen sivujen sisällöistä, joita on muuteltu linkityksen jälkeen. Tämä koskee kaikkia omassa verkkotarjouksessa olevia linkkejä ja viitteitä sekä vieraiden kirjoitelmia tekijän asettamissa vieraskirjoissa, keskustelufoorumeissa ja postituslistoissa. Sääntöjenvastaisista, virheellisistä tai epätäydellisistä sisällöistä sekä erityisesti niissä tarjottujen informaatioiden käytöstä aiheutuneiden tai sellaisten informaatioiden käytöstä syntyneistä vahingoista vastaa ainoastaan tällaiselle sivulle viittaava tarjoaja, ei se, joka linkkien välityksellä ainoastaan viittaa kuhunkin julkaisuun. 

3. Tekijän- ja tavaramerkkioikeus
Tekijä pyrkii huomioimaan kaikissa julkaisuissa käytettyjen grafiikkojen, äänityksien, videosekvenssien ja tekstien tekijänoikeuksia, käyttämään itse laadittuja grafiikkoja, äänityksiä, videosekvenssejä ja tekstejä tai turvautumaan lisensoituihin grafiikkoihin, äänityksiin, videosekvensseihin tai teksteihin.
Kaikki verkkotarjouksessa mainitut ja mahd. kolmannen osapuolen kautta suojatut tavaramerkit kuuluvat rajoituksitta kulloinkin voimassa olevan tavaramerkkioikeuden alaisuuteen ja kunkin rekisteröidyn omistajan omistusoikeuksiin. Pelkästään maininta ei oikeuta luuloon, että tavaramerkit eivät olisi kolmannen osapuolen oikeuksien kautta suojatut!
Tekijänoikeudet julkaistuille, tekijän itse laatimille kohteille jäävät yksistään sivujen tekijälle. Sellaisten grafiikkojen, äänityksien, videosekvenssien ja tekstien monistaminen ja käyttö muissa elektronisissa tai painetuissa julkaisuissa on ilman tekijän erityisesti antamaa lupaa kielletty. 

 

4. Tämän vastuuvapauslausekkeen täytäntöönpanokelpoisuus
Tämä vastuuvapauslauseke on osa verkkotarjoustamme, mistä on viitattu tälle sivulle. Mikäli osat tai yksittäiset ilmaisut eivät vastaa osittain, tai eivät enää tai laisinkaan voimassa olevia määräyksiä, ei se koske muiden asiakirjassa olevien ilmoituksien sisältöjä tai voimassaoloja.