Ixeo time – Planlösningar

Yttermått ca. 599 x 230 cm
Antal sittplatser
Tekniska data
Yttermått ca. 599 x 230 cm
Antal sittplatser
Tekniska data
Yttermått ca. 654 x 230 cm
Antal sittplatser
Tekniska data
Yttermått ca. 704 x 230 cm
Antal sittplatser
Tekniska data
Sitemap